Enter your keyword

صادرات‌ زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شد

Beautifully suited for all your web-based needs

صادرات‌ زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شد

:عدنان موسی‌پور رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی

طبق پیشنهاد صادر کنندگان به بانک مرکزی قرار شد صادرات‌ زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شود و صادرات بین یک تا سه میلیون دلار شامل معافیت ۵۰ درصدی شود که برای هزینه‌های صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد که صادرات بین سه تا ۱۰ میلیون دلار شامل معافیت ۳۰ درصدی شود و صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار همچنان به روال قدیم، ۹۰ تا ۹۵ درصد موظف به تعهد ارزی خواهند بود

وب سایت

www.mobinhesab.com

کانال حرف حساب
@mobin_hesab