Enter your keyword

Tags: مالیات حقوق

Beautifully suited for all your web-based needs

صادرات‌ زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شد

:عدنان موسی‌پور رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی طبق پیشنهاد صادر کنندگان به بانک مرکزی قرار شد صادرات‌ زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شود و صادرات بین یک تا سه میلیون دلار شامل معافیت ۵۰ درصدی شود که برای هزینه‌های صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته […]