Enter your keyword

پرسش و پاسخ

خدمات حسابداری و مالی مبین

در این صفحه سعی شده است به سؤالات متداول و با اهمیت در زمینه خدمات حسابرسی، حسابداری و مالیاتی و ثبت شرکت به همراه پاسخ كارشناسان، پاسخ داده شود. در صورت نیاز می توانید از بخش ارتباط با ما جهت ارسال پرسشهایخود استفاده نمائید تا در اسرع وقت توسط کارشناسان پاسخ برای شما ارسال گردد.

پرسش و پاسخ های مالیاتی، بیمه و ثبت شرکت

سوالات متداول هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

 اعتراض قابل طرح برای رسیدگی در هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دارای چه خصوصیات و شرایطی می‌باشد؟

جواب: برابر مفاد ماده 251 مکرر (ق.م.م) تنها شکوائیه‌های مربوط به مالیات‌های قطعی شده که در سایر مراجع قابل طرح و رسیدگی نباشند در هیات مذکور قابل طرح و رسیدگی می‌باشند که نکات قابل توجه در این خصوص در ابتدای ورود مودیان به سامانه ذکر گردیده است.

 

 آیا مودیان برای تسلیم شکوائیه، اسناد و مدارک و ادای توضیحات می‌توانند به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای مراجعه نمایند؟

جواب: تمام فرآیند ثبت نام، ثبت شکوائیه، دادرسی و صدور رای از طریق سامانه انجام و نیازی به مراجعه حضوری مودیان محترم نمی‌باشد.

 

 پرونده‌های مربوط به کدامیک از منابع مالیاتی قابل طرح در هیات 251 مکرر (ق.م.م) می‌باشد؟

جواب: اعتراض نسبت به ناعادلانه بودن مالیات (اعم از مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم) قابل طرح و رسیدگی در هیات مذکور خواهد بود.

 

نحوه و مراحل ثبت شکوائیه در سامانه به چه صورت میباشد؟

جواب: مودیان محترم چنانچه قبلا در سامانه ثبت نام ننموده باشند بایستی پس از ورود به سامانه با انتخاب گزینه “ثبت نام و دریافت کد کاربری” ابتدا اقدام به ثبت نام نمایند و سپس با دریافت لینک فعال‌سازی اقدام به فعال نمودن کاربری خود نموده و با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور وارد سامانه شده و اقدام به ثبت شکوائیه و تکمیل اطلاعات درخواستی و اسکن مدارک مورد نیاز نمایند.

 

 آیا اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت رسیدگی به شکوائیه انجام می‌گیرد؟

جواب: بله در مراحل مختلف رسیدگی در فرآیندهای سامانه منجمله دریافت شکوائیه، ارجاع به واحد دادرسی، موافقت یا عدم موافقت وزیر محترم، صدور قرار کارشناسی و یا رای از طریق پیامک، کارتابل مودی و صندوق پست الکترونیکی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مودیان به سامانه ذکر گردیده است.

مطابق قانون بیمه بیکاری، در چه مواردی مقرری بیمه بیکاری قطع می شود ؟

زمانی که بیمه شده مجددا به کار مشغول شود.
بیمه شده بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری کند.
بیمه شده از قبول شغل تخصص خودو یا شغل مشابه خودداری ورزد.
بیمه شده بدون عذر موجه از حضور و غیاب در تاریخ مقرره اداره کار سرباز زند.در این صورت طی اعلام کتبی اداره کار به تامین اجتماعی مقرری تا زمان تعیین تکلیف قطع خواهد شد.
بیمه شده در زمان حضور کارشناس تامین اجتماعی در منزل حضور نداشته باشد. دراین صورت هم تا تعیین تکلیف مقرری قطع خواهد شد.
بیمه شده ضمن دریافت مقرری، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود.

جرایم ارزش افزوده طبق ماده ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟

عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی حسب مورد.
عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.
عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.
عدم درج وتکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.
عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق.
عدم ارائه دفاتر یا اسناد ومدارک حسب مورد معادل بیست وپنج درصد میباشد.

حدنصاب درگزارشات فصلی به چه معناست ؟

زمانیکه سازمان امورمالیاتی حدنصاب معاملات را تعیین میکند یعنی اگردرطول یک فصل سه ماه معامله ای انجام شودکه صورتحساب ان کمترازاین حدباشدنیازی نیست که اطلاعات کامل وکداقتصادی طرف معامله رابه دارایی اعلام کنیم ولی اگرچنانچه ازحدنصاب بیشترباشدباید اطلاعات کامل ازطرف معامله به تفکیک بیان شود

شروط ثبت فاکتور به صورت تجمعی در معاملات فصلی چیست؟

.خریدها حتما از اشخاص حقیقی باشد
.حد نصاب معاملات کوچک رعایت شود
تجمیعی یعنی واردکردن فاکتورهای خرید ازاشخاص حقیقی بدون شناسه ملی و کد اقتصادی بصورت یکجا و در طی یک-  .رکورد در صورتیکه شرایط بالا را داشته باشد
– اگر دو فاکتور از یک شخص حقیقی خریداری شود و مبلغ آنها به تفکیک زیر حد نصاب باشد ولی اگر جمع شوند بالای حد نصاب میرود در این موارد اگر تجمیعی ثبت شود کاملا اشتباه است و باید فاکتورها تک به تک ثبت شده و بابت هر کدام یک .رکورد درنظر گرفته شود

شرایط شناسایی ذخیره چیست ؟

ذخیره باید در صورت احراز معیارهای زیر شناسایی شود:

1-واحد تجاری تعهدی فعلی (قانونی یا عرفی) دارد که در نتیجه رویدادی در گذشته ایجاد شده است،

2-خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد.

3-مبلغ تعهد به‌گونه‌ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.

گر این شرایط احراز نگردد، هیچ ذخیره‌ای نباید شناسایی شود.

نحوه محاسبه کمک هزینه بارداری چگونه است؟

مبلغ کمک هزینه بارداری معادل دو سوم میانگین دستمزد روزانه بیمه‌شده در آخرین «٩٠» روز قبل از شروع استراحت ایام بیماری برای هر روز استراحت است. حداکثر مدت کمک مزبور ٦ ماه (١٨٠روز قبل و بعد از زایمان) بدون کسر «٣» روز اول است. فرمول آن عبارت است از:
مبلغ قابل پرداخت= مدت زمان استراحت تجویز شده × میانگین دستمزد در آخرین«٩٠» روز قبل از استراحت

در مورد سنوات پایان خدمت چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

1- مزد ثابت برابر است با حقوق پایه بعلاوه مزایای به تبع شغل(طبق ماده ۳۶ قانون کار

2- سنوات پایان خدمت معادل یک ماه مزدثابت به ازای یکسال کارکرد میباشد.(طبق ماده ۲۴ قانون کار)

3- پرداخت سنوات به کارکرد کمتر هم به همین نسبت قابل محاسبه و قابل پرداخت است.

4- پرداخت سنوات پایان خدمت قبل از خاتمه کار جنبه علی الحساب دارد.

5- سنوات پایان خدمت معاف از بیمه و مالیات میباشد.(مالیات طبق ماده ۹۱ بند ۵..بیمه طبق بخشنامه ۱۱/۳)

6- سنوات پایان خدمت با پایه سنواتی کاملا متفاوت است.

7- سنوات پایان خدمت به یک روز هم تعلق میگیرد(طبق تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید)

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی چه مواردی باشد؟

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد .

ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن .

ج- ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها .

د- محل انجام کار .

هـ- تاریخ انعقاد قرارداد .

و- مدت قرار داد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد .

ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید .

ماموریت به چه مواردی اطلاق میگردد؟

ماموریت به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید .

فوق العاده ماموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد . همچنین کارفرما مکلف است وسیله با هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید .

چه گروه هایی از شمول مقررات بیمه بیکاری مستثنی هستند ؟

الف) بازنشستگان و از کارافتادگان
ب) صاحبان حرف و مشاغل آزاد
ج) بیمه شدگان اختیاری
د) بیمه شده ی اقایی که به سن 60 سال و خانمی که به سن 55 سال رسیده اند ولی هنوز بازنشسته نشده اند.
ر) اتباع خارجی
ز) کارگران دارای قرارداد با مدت معین در پایان قرارداد درصورتی که ماهیت کار آنان غیردائمی باشد.مانند کارگران فصلی و پروژه های عمرانی با ماهیت غیر دائم که کارگران بعد از اتمام پروژه بیکار شده اند.

شرایط استحقاق دریافت بیمه بیکاری چیست؟

الف) بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد.
ب) بیمه شده میبایست حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری به واحد کار و امور اجتماعی مربوطه مراجعه نماید و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نماید. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیئت حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.
ج) داشتن قرارداد یک ساله و همچنین نامه ی عدم نیاز از واحد مربوطه در زمان تشکیل پرونده الزامی میباشد.(برای کارگرانی که قرارداد آنها به اتمام رسیده است )
د) در صورت اخراج درصورت نداشتن قرارداد یکساله به شرطی که بیشتر از 6 ماه سابقه پرداخت بیمه در آن واحد داشته باشد ، و یا قرارداد شفاهی ، و یا عدم اخذ نامه ی عدم نیاز، فرد مذکور میبایست از واحد فوق طرح شکایت کرده و پس از بررسی در مراجع حل اختلاف نسبت به استحقاق دریافت مقرری وی تصمیم گیری خواهد شد.